Naabritevaheline aed

Oluline on piiriaia juures asjaolu kas see asub Teie maal, naabri maal või täpselt piiril.

Oluline on piiriaia juures asjaolu kas see asub Teie maal, naabri maal või täpselt piiril. Kui aed asub täpselt piiril on tegemist piirirajatisega ja seda rajada, muuta ning parendada saab kokkuleppel. Asjaõigusseaduse § 151 kohaselt, kui kaks kinnisasja on teineteisest eraldatud müüri, heki, kraavi, peenra või muu sellise asjaga, on see naabrite ühiskasutuses, sõltumata asja kuuluvusest. Kui nimetatud asja kasutavad mõlemad naabrid, kannavad nad korrashoiukulud võrdselt. Kui asi on vajalik ühe naabri huvides, ei või seda asja tema nõusolekuta kõrvaldada ega muuta.

Seega võib olla tegemist olukorraga, kus piiriaed on Teie omandis, ehkki seda kasutavad mõlemad naabrid.

Seega võib olla tegemist olukorraga, kus piiriaed on Teie omandis, ehkki seda kasutavad mõlemad naabrid. Samuti on tõlgendamise küsimus, kas aed on vajalik vaid ühe naabri huvides. Võib eeldada, et kuna Teie olete rahul praeguse olukorraga ja selle säilitamine on Teie huvides, ei saa seda Teie nõusolekuta muuta.

Oluline on silmas pidada ka detailplaneeringuga ettenähtut. Ka detailplaneeringust võivad tuleneda nõuded rajatise kõrgusele, materjalile jne.

Naabritevaheline aed – juristaitab.ee

© 2022 RubyMet | e-poe tegemine vvunk